Charter Croazia Charter Croazia, Noleggio Barche in Croazia

Najam plovila u Hrvatskoj Najam plovila u Hrvatskoj, Hrvatski

Yacht charter Croatia Yacht charter Croatia, boat rental and yacht hire in Croatia

Yachtcharter Kroatien Yachtcharter Kroatien, Njemački

Lagoon katamarani za najam u Hrvatskoj

Lagoon Lagoon katamarani

Lagoon 400 S2

Lagoon 400 S2

Dužina preko svega: 11 m
Širina: 7.25 m

5
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 400 S2 (ID:1525), Baza: Dubrovnik

Godina proizvodnje: 2014, Cabins: 4+1+1, Ležajevi: 8+2+1+1, Tuševi/wc: 4

1.1-15.5
2800€
16.5-22.5
4090€
23.5-19.6
4950€
20.6-17.7
5550€
18.7-21.8
6200€
22.8-4.9
5550€
5.9-18.9
4950€
19.9-2.10
4090€
3.10-31.12
2800€

Lagoon 400 S2 (ID:1598), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4+1+1, Ležajevi: 8+2+1+1, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3698€
24.5-7.6
4366€
7.6-14.6
5085€
14.6-28.6
5804€
28.6-23.8
6160€
23.8-13.9
5804€
13.9-20.9
5085€
20.9-4.10
4366€
4.10-31.12
3698€

Lagoon 400 S2 (ID:1615), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4+1+1, Ležajevi: 8+2+2, Tuševi/wc: 4

1.1-13.4
2450€
13.4-4.5
2950€
4.5-25.5
3850€
25.5-15.6
5050€
15.6-29.6
5650€
29.6-24.8
6250€
24.8-14.9
5650€
14.9-28.9
5050€
28.9-12.10
3850€
12.10-31.12
2450€

Lagoon 400 S2 (ID:1740), Baza: Kastela

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4+1+1, Ležajevi: 8+2+1+1, Tuševi/wc: 4

1.1-15.5
2800€
16.5-22.5
4090€
23.5-19.6
4950€
20.6-17.7
5550€
18.7-21.8
6200€
22.8-4.9
5550€
5.9-18.9
4950€
19.9-2.10
4090€
3.10-31.12
2800€

Lagoon 400 S2 (ID:1713), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4+(1+1), Ležajevi: 8+2+(1+1), Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3790€
24.5-7.6
4400€
7.6-14.6
5130€
14.6-28.6
5750€
28.6-23.8
6150€
23.8-13.9
5750€
13.9-20.9
5130€
20.9-4.10
4400€
4.10-31.12
3790€
Lagoon 380

Lagoon 380

Dužina preko svega: 11.55 m
Širina: 6.53 m

5
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 380 (ID:502), Baza: Biograd

Godina proizvodnje: 2009, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-25.4
1780€
25.4-23.5
2550€
23.5-13.6
3890€
13.6-4.7
4230€
4.7-1.8
4600€
1.8-15.8
4870€
15.8-29.8
4600€
29.8-12.9
4230€
12.9-26.9
3890€
26.9-3.10
2550€
3.10-31.12
1780€

Lagoon 380 (ID:720), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2003, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-1.6
2600€
1.6-15.6
2700€
15.6-13.7
3000€
13.7-24.8
4000€
24.8-14.9
4700€
14.9-28.9
4000€
28.9-31.12
3000€

Lagoon 380 (ID:760), Baza: Sukosan

Godina proizvodnje: 2003, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-27.4
1900€
27.4-18.5
2400€
18.5-8.6
3200€
8.6-29.6
3600€
29.6-24.8
3900€
24.8-14.9
3600€
14.9-28.9
3200€
28.9-5.10
2400€
5.10-31.12
1900€

Lagoon 380 (ID:1013), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2002, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-1.5
1500€
1.5-22.5
2400€
22.5-29.5
3000€
29.5-3.7
3690€
3.7-31.7
4050€
31.7-21.8
4390€
21.8-4.9
4050€
4.9-25.9
3690€
25.9-2.10
2400€
2.10-31.12
1500€

Lagoon 380 (ID:1536), Baza: Biograd

Godina proizvodnje: 2006, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-25.4
1780€
25.4-23.5
2550€
23.5-13.6
3890€
13.6-4.7
4230€
4.7-1.8
4600€
1.8-15.8
4870€
15.8-29.8
4600€
29.8-12.9
4230€
12.9-26.9
3890€
26.9-3.10
2550€
3.10-31.12
1780€
Lagoon 380 S2

Lagoon 380 S2

Dužina preko svega: 11.6 m
Širina: 6.6 m

3
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 380 S2 (ID:1050), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2006, Cabins: 4+1+1, Ležajevi: 8+2+1+1, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
2363€
24.5-7.6
2825€
7.6-14.6
3800€
14.6-28.6
4320€
28.6-23.8
4570€
23.8-13.9
4320€
13.9-20.9
3800€
20.9-4.10
2825€
4.10-31.12
2363€

Lagoon 380 S2 (ID:280), Baza: Sibenik

Godina proizvodnje: 2006, Cabins: 4+2, Ležajevi: 8+2+1, Tuševi/wc: 2

1.1-23.3
2300€
23.3-1.6
2700€
1.6-29.6
3900€
29.6-27.7
4300€
27.7-24.8
4500€
24.8-21.9
3900€
21.9-5.10
2700€
5.10-31.12
2300€

Lagoon 380 S2 (ID:805), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2007, Cabins: 3, Ležajevi: 6+3, Tuševi/wc: 2

1.1-17.5
2200€
17.5-14.6
2700€
14.6-28.6
3400€
28.6-19.7
3900€
19.7-23.8
4200€
23.8-6.9
3900€
6.9-20.9
3400€
20.9-4.10
2700€
4.10-31.12
2200€
Lagoon 39

Lagoon 39

Dužina preko svega: 11.74 m
Širina: 6.79 m

3
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 39 (ID:1711), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2014, Cabins: 4+(1+1), Ležajevi: 8+2+(1+1), Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3490€
24.5-7.6
4100€
7.6-14.6
4610€
14.6-28.6
5130€
28.6-23.8
5640€
23.8-13.9
5130€
13.9-20.9
4610€
20.9-4.10
4100€
4.10-31.12
3490€

Lagoon 39 (ID:1734), Baza: Kastela

Godina proizvodnje: 2014, Cabins: 4+(1+1), Ležajevi: 8+2+(1+1), Tuševi/wc: 4

1.1-10.5
2460€
10.5-31.5
3840€
31.5-21.6
5760€
21.6-26.7
6900€
26.7-16.8
7110€
16.8-23.8
6900€
23.8-27.9
5760€
27.9-11.10
3840€
11.10-31.12
2460€

Lagoon 39 (ID:1736), Baza: Kastela

Godina proizvodnje: 2014, Cabins: 4+(1+1), Ležajevi: 8+2+(1+1), Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3482€
24.5-7.6
4099€
7.6-14.6
4610€
14.6-28.6
5130€
28.6-23.8
5640€
23.8-13.9
5130€
13.9-20.9
4610€
20.9-4.10
4099€
4.10-31.12
3482€
Lagoon 400

Lagoon 400

Dužina preko svega: 11.97 m
Širina: 7.25 m

17
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 400 (ID:1733), Baza: Kastela

Godina proizvodnje: 2014, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-10.5
2460€
10.5-31.5
3840€
31.5-21.6
5760€
21.6-26.7
6900€
26.7-16.8
7110€
16.8-23.8
6900€
23.8-27.9
5760€
27.9-11.10
3840€
11.10-31.12
2460€

Lagoon 400 (ID:1616), Baza: Sibenik

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-23.3
3000€
23.3-1.6
3600€
1.6-29.6
4900€
29.6-27.7
5500€
27.7-24.8
5900€
24.8-21.9
4900€
21.9-5.10
3600€
5.10-31.12
3000€

Lagoon 400 (ID:503), Baza: Biograd

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-25.4
2080€
25.4-23.5
3060€
23.5-13.6
4480€
13.6-4.7
5080€
4.7-1.8
5550€
1.8-15.8
5890€
15.8-29.8
5550€
29.8-12.9
5080€
12.9-26.9
4480€
26.9-3.10
3060€
3.10-31.12
2080€

Lagoon 400 (ID:547), Baza: Primosten

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-6.4
3000€
6.4-11.5
3400€
11.5-8.6
4000€
8.6-29.6
4500€
29.6-20.7
5000€
20.7-17.8
5600€
17.8-14.9
5000€
14.9-28.9
4000€
28.9-12.10
3400€
12.10-31.12
3000€

Lagoon 400 (ID:925), Baza: Murter

Godina proizvodnje: 2010, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-20.4
2200€
20.4-11.5
3200€
11.5-25.5
4000€
25.5-29.6
4700€
29.6-31.8
5500€
31.8-14.9
4700€
14.9-28.9
4000€
28.9-12.10
3200€
12.10-31.12
2200€

Lagoon 400 (ID:1195), Baza: Sibenik

Godina proizvodnje: 2011, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-23.3
3000€
23.3-1.6
3600€
1.6-29.6
4900€
29.6-27.7
5500€
27.7-24.8
5900€
24.8-21.9
4900€
21.9-5.10
3600€
5.10-31.12
3000€

Lagoon 400 (ID:1203), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2011, Cabins: 4+2, Ležajevi: 8+2+2, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3493€
24.5-7.6
4110€
7.6-14.6
4930€
14.6-28.6
5550€
28.6-23.8
5960€
23.8-13.9
5550€
13.9-20.9
4930€
20.9-4.10
4110€
4.10-31.12
3493€

Lagoon 400 (ID:1545), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2013, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-27.4
2380€
27.4-11.5
3260€
11.5-25.5
3750€
25.5-29.6
4700€
29.6-3.8
5490€
3.8-17.8
5990€
17.8-31.8
5490€
31.8-21.9
4700€
21.9-28.9
3750€
28.9-31.12
2380€

Lagoon 400 (ID:1546), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2010, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-27.4
2380€
27.4-11.5
3260€
11.5-25.5
3750€
25.5-29.6
4700€
29.6-3.8
5490€
3.8-17.8
5990€
17.8-31.8
5490€
31.8-21.9
4700€
21.9-28.9
3750€
28.9-31.12
2380€

Lagoon 400 (ID:1551), Baza: Murter

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-20.4
2200€
20.4-11.5
3200€
11.5-25.5
4000€
25.5-29.6
4700€
29.6-31.8
5500€
31.8-14.9
4700€
14.9-28.9
4000€
28.9-12.10
3200€
12.10-31.12
2200€

Lagoon 400 (ID:1414), Baza: Sibenik

Godina proizvodnje: 2011, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-11.5
2050€
11.5-1.6
3190€
1.6-22.6
4780€
22.6-27.7
5730€
27.7-17.8
6220€
17.8-24.8
5730€
24.8-28.9
4780€
28.9-12.10
3190€
12.10-31.12
2050€

Lagoon 400 (ID:1421), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-11.5
2400€
11.5-1.6
3740€
1.6-22.6
5610€
22.6-27.7
6720€
27.7-17.8
7290€
17.8-24.8
6720€
24.8-28.9
5610€
28.9-12.10
3740€
12.10-31.12
2400€

Lagoon 400 (ID:1231), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2010, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3650€
24.5-7.6
4210€
7.6-14.6
4830€
14.6-28.6
5450€
28.6-23.8
5850€
23.8-13.9
5450€
13.9-20.9
4830€
20.9-4.10
4210€
4.10-31.12
3650€

Lagoon 400 (ID:1338), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4+1, Ležajevi: 8+2+1, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3750€
24.5-7.6
4320€
7.6-14.6
4930€
14.6-28.6
5550€
28.6-23.8
5950€
23.8-13.9
5550€
13.9-20.9
4930€
20.9-4.10
4320€
4.10-31.12
3750€

Lagoon 400 (ID:1352), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2+2, Tuševi/wc: 4

1.1-24.4
2600€
25.4-22.5
3000€
23.5-5.6
4200€
6.6-26.6
5400€
27.6-10.7
5990€
11.7-21.8
6600€
22.8-28.8
5990€
29.8-11.9
5400€
12.9-25.9
4200€
26.9-16.10
3000€
17.10-31.12
2600€

Lagoon 400 (ID:1380), Baza: Dubrovnik

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2+2, Tuševi/wc: 4

1.1-17.5
3550€
17.5-14.6
4200€
14.6-28.6
4900€
28.6-19.7
5800€
19.7-23.8
6000€
23.8-6.9
5800€
6.9-20.9
4900€
20.9-4.10
4200€
4.10-31.12
3550€

Lagoon 400 (ID:1387), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2012, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-24.5
3493€
24.5-7.6
4110€
7.6-14.6
4930€
14.6-28.6
5550€
28.6-23.8
5960€
23.8-13.9
5550€
13.9-20.9
4930€
20.9-4.10
4110€
4.10-31.12
3493€
Lagoon 420

Lagoon 420

Dužina preko svega: 12.3 m
Širina: 7.5 m

4
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 420 (ID:842), Baza: Split

Godina proizvodnje: 2008, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-18.4
2550€
18.4-9.5
3400€
9.5-30.5
4200€
30.5-20.6
4550€
20.6-4.7
4900€
4.7-25.7
5450€
25.7-15.8
6150€
15.8-29.8
5450€
29.8-12.9
4900€
12.9-26.9
4550€
26.9-3.10
4200€
3.10-10.10
3400€
10.10-31.12
2550€

Lagoon 420 (ID:1386), Baza: Rovinj

Godina proizvodnje: 2009, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-6.4
2850€
6.4-27.4
3660€
27.4-15.6
4290€
15.6-20.7
4900€
20.7-24.8
5200€
24.8-7.9
4900€
7.9-21.9
4290€
21.9-12.10
3660€
12.10-31.12
2850€

Lagoon 420 (ID:759), Baza: Sukosan

Godina proizvodnje: 2007, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-27.4
3000€
27.4-18.5
3600€
18.5-8.6
4700€
8.6-29.6
5500€
29.6-24.8
5800€
24.8-14.9
5500€
14.9-28.9
4700€
28.9-5.10
3600€
5.10-31.12
3000€

Lagoon 420 (ID:1307), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2007, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 4

1.1-13.4
2400€
13.4-4.5
2900€
4.5-25.5
3800€
25.5-15.6
5000€
15.6-29.6
5600€
29.6-24.8
6200€
24.8-14.9
5600€
14.9-28.9
5000€
28.9-12.10
3800€
12.10-31.12
2400€
Lagoon 410

Lagoon 410

Dužina preko svega: 12.37 m
Širina: 7.09 m

2
DOSTUPNA PLOVILA

Lagoon 410 (ID:1223), Baza: Pula

Godina proizvodnje: 2005, Cabins: 4, Ležajevi: 8+2, Tuševi/wc: 2

1.1-6.4
2800€
6.4-27.4
3590€
27.4-15.6
4285€
15.6-20.7
4790€
20.7-24.8
5100€
24.8-7.9
4790€
7.9-21.9
4285€
21.9-12.10
3590€
12.10-31.12
2800€

Lagoon 410 (ID:607), Baza: Trogir

Godina proizvodnje: 2004, Cabins: 4+2, Ležajevi: 8+2+2, Tuševi/wc: 4

1.1-13.4
2300€
13.4-4.5
2500€
4.5-25.5
3300€
25.5-15.6
4600€
15.6-29.6
4900€
29.6-24.8
5300€
24.8-14.9
4900€
14.9-28.9
4600€
28.9-12.10
3300€
12.10-31.12
2300€

PRIKAZI POPULARNA PLOVILA

PARTNERSKE WEB STRANICE

www.sailing-boats-croatia.com - Croatia sailing holidays, all about sailing boats in Croatia, bareboat sailing boats, skippered yacht charter and luxury sailing yachts in the Adriatic
www.gulet-charter-croatia.com - Adriatic cruising along the coast of Croatia onboard gulets and gulet charter in Croatia with fully equiped motorsailers in all inclusive options
www.magicyachting.com - yacht charter company and charter broker for Croatia providing charter service of sailing and motor yachts, catamarans and gulets. Exclusive represents Croatia Yachting Charter.
Plovilo
Ležajevi
Baza
Proizvodac
Godiste