Address: Mel 1B, 51250 Novi Vinodolski
Phone: +385 51 569 180
Lat: 45.1274
Lng: 14.78766