Charter Croazia Charter Croazia, Noleggio Barche in Croazia

Najam plovila u Hrvatskoj Najam plovila u Hrvatskoj, Hrvatski

Yacht charter Croatia Yacht charter Croatia, boat rental and yacht hire in Croatia

Yachtcharter Kroatien Yachtcharter Kroatien, Njemački

Uvjeti najma plovila

Najamnina i placanje

Najamnina ukljucuje, pristojbu za plovilo i njegovo koristenje za vrijeme navedeno u ugovoru. Najamnina ne ukljucuje troskove goriva, boravisne pristojbe niti vez van domicilne marine. Plovilo ce se dati na koristenje cisto, osposobljeno za uporabu sa napunjenim spremnicima za gorivo i vodu i pod istim uvjetima treba biti i vraceno. Unajmljeno plovilo sa svom opremom moci ce se  koristiti  nakon izvrsenog placanja i to :

  • 50% najamnine unutar 5(pet) dana od potpisivanja ugovora
  • 50% najamnine najkasnije 4(cetiri) tjedna  prije pocetka najma

Jamcevina

Jamcevina se polaze u   marini od strane unajmitelja prilikom preuzimanja  plovila, gotovinom ili kreditnom karticom. Jamcevina ce biti vracena u cijelosti ukoliko nije utvrdeno ostecenje ili nedostatak na plovilu ili na opremi  prilikom povrata plovila najmodavcu.

U slucaju gubitka ili  ostecenja opreme, pojedinih dijelova plovila ili plovila u cijelosti, najmodavac ce zadrzati iznos (dio ili jamcevinu u cijelosti) koji odgovara vrijednosti popravaka, nabavke i kupovine opreme ili odredenog dijela plovila. U slucaju da nanesena steta ima za posljedicu nemogucnost daljnjeg iznajmljivanja plovila najmodavac ima pravo zadrzati dio koji bi odgovarao gubitku profita.

Obveze najmodavca

Najmodavac je obavezan predati unajmitelju na koristenje potpuno  cisto i suho plovilo u ispravnom stanju sa punim  spremnicima goriva i vode u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu. Ako iz bilo kojeg razloga najmodavac nije ispunio gore navedene obveze unajmitelj ima pravo traziti povrat iznosa najamnine za one dane koje nije koristio  plovilo. Isto tako ako najmodavac nije u stanju staviti plovilo na raspolaganje na ugovorenom mjestu unutar 24 sata od ugovorenog vremena primopredaje, ili staviti na raspolaganje drugo plovilo barem slicnih ili boljih karakteristika, unajmitelj ima pravo odustati od najma i zahtijevati povrat  cijelog iznosa najamnine za onoliko dana koliko nije imao plovilo na raspolaganju. Unajmitelj moze potrazivati samo iznos najamnine, sva ostala prava  na naknadu  su iskljucena. U slucaju ostecenja ili kvara plovila ili  njegove opreme nastale normalnim prirodnim trosenjem plovila, unajmitelj je duzan odmah izvijestiti najmodavca te je on duzan otkloniti ostecenje/kvar nakon sto je o istom obavijesten. Ukoliko najmodavac ukloni kvar unutar 24 sata unajmitelj nema pravo traziti nikakvu naknadu.

Preuzimanje i povrat plovila

Unajmitelj ce preuzeti plovilo u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu. Prilikom preuzimanja plovila unajmlitelj je obavezan provjeriti stanje istog te njegove opreme na osnovu popisa inventara. Eventualne prigovore potrebno je iznijeti prije pocetka navigacije a nedostatci koji nisu primjeceni prilikom preuzimanja plovila  ne daju pravo unajmitelju na snizenje najamnine. Najmodavac zadrzava pravo  da ne preda plovilo ukoliko smatra da  unajmitelj nije osposobljen iz bilo kojeg razloga koristiti se istim ili da odredi skipera koji ce upravljati plovilom te uslugu posebno naplati.

Prilikom povrata plovila inventar naveden u popisu stvari / inventara treba ponovo provjeriti i utvrditi da su i plovilo i oprema u dobrom stanju. Unajmitelj je duzan vratiti plovilo cisto i uredno bez posade i njihove osobne prtljage na ugovorenom mjestu najkasnije do isteka vremena navedenog u ugovoru o najmu, uključujući fizicku primopredaju u trajanju od jednog sata.

Slijedom toga preporucuje se vratiti plovilo u ugovorenu marinu vecer prije no sto je navedeno u ugovoru o najmu.  Ukoliko je plovilo vratio kasnije no što je navedeno u ugovoru o najmu, unajmitelj je duzan platiti sljedece troskove.

  • za kasnjenje  do tri sata iznos dnevnog najma
  • za kasnjenje vise od tri sata iznos trodnevnog najma ukljucujucih i sve ostale troskove

Zakasnjenje ne moze biti opravdano losim vremenskim uvjetima.

Obveze unajmitelja

Nakon preuzimanja plovila, unajmitelj ce snositi sve troskove dnevnog veza u luci ili marini, troskove goriva, ulja, vode, ciscenja i ostalih potreba isto kao i otklanjanje svih ostecenja i  kvarova  do kojih moze doci za vrijeme najma a koji nisu rezultat normalnog prirodnog trosenja plovila.Unajmitelj se obavezuje ploviti unutar Hrvatskih teritorijalnih voda.  Unajmitelj se obvezuje postovati carinska i druga pravila i regulacije, da ce paziti na plovilo i njegovu opremu i upravljati njime pazljivo u skladu sa dobrom pomorskom praksom i ploviti samo za vrijeme sigurnih vremenskih uvjeta i dobre vidljivosti.

Unajmitelj  ili skiper izjavljuje da posjeduje sve potrebne vjestine za upravljanje plovilom, da posjeduje vazecu dozvolu potrebnu za  upravljanje unajmljenim plovilom na otvorenom moru i certifikat za  rukovanje radio uredajem koji trebaju bit predoceni najmodavcu.

Unajmitelj se obavezuje i izjavljuje da plovilo nece dati u podnajam trecoj osobi, da nece sudjelovati u regatama ili utrkama, da nece koristiti plovilo u poslovne svrhe, profesionalni ili nocni ribolov, te da nece ploviti nocu u nesigurnim  vremenskim uvjetima. Broj osoba mora odgovarati popisu posade. Unajmitelj preuzima na sebe odgovornost od posljedica nepostivanja svojih obveza.

U slucaju nesrece ili ostecenja plovila ili njegove opreme za vrijeme putovanja unajmitelj  je obavezan izvijestiti najmodavca bez  odgode. Unajmitelj je duzan izvijestiti najmodavca ili nadlezne vlasti u slucaju  nestanka plovila ili opreme, u slucaju da daljnja plovidba nije moguca, u slucaju da je plovilo oduzeto  ili ako je daljnja plovidba zabranjena od strane drzave ili neke trece osobe.

Smjestaj kucnih ljubimaca na plovilu (pasa, macaka, ptica i sl.) nije dozvoljen osim uz prethodni dogovor.
Unajmitelj je obavezan voditi dnevnik, dnevno provjeravati kolicinu ulja u motoru i brinuti o jedrima.

Odgovornost unajmitelja

Za stetu nastalu radnjama i propustima  unajmitelja a za koju je najmodavac odgovoran  trecoj osobi, unajmitelj je obavezan nadomjestiti stetu najmodavcu u cijelosti, neovisno o tome radi li se o materijalnim ili pravnim troskovima kao posljedica takvih propusta i radnji. Unajmitelj je izricito odgovoran za plovilo u slucaju sluzbene zaplijene istog, izazvane nedoličnim i ilegalnim radnjama prilikom koristenja plovila.

Unajmitelj  je duzan platiti sve troskove za ucinjene propuste za koje bi najmodavac mogao krivicno ili financijski odgovarati. U slučaju stete ili nesrece unajmitelj je obvezatan napisati odgovarajuce izvjesce i informirati za to nadlezna tijela (lucku upravu, policiju, doktore) i  najmodavca u slucaju nestanka plovila, nemogucnosti upravljanja plovilom  isto kao i u slucaju kada drzavni organi ili trece osobe otmu ili zaplijene (konfisciraju) plovilo ili  zabranu plovidbu.

Osiguranje

Osiguranje je odredeno uvjetima dogovorenim  od stane osiguravajuce kompanije koja osigurava plovilo. Plovilo  je osigurano kasko i za stete protiv  trecih osoba. Ostecenja pokrivena osiguranjem koja nisu odmah prijavljena ili najmodavcu ili osiguravajucoj kompaniji nece biti pokrivena  policom osiguranja. U tom slucaju unajmitelj je osobno odgovoran za svu stetu kao rezultat neprijavljivanja iste pravovremeno.

Osiguranje pokriva sve stete uzrokovane losim vremenskim uvjetima ili ostalim prirodnim nepogodama, ali ne i ostecenja namjerno ucinjena stoga unajmitelj snosi troskove takvih ostecenja koji nisu ograniceni jamcevinom. Steta na jedrima ili na motoru nastala uslijed nedostatka ulja nije pokrivena osiguranjem. Unajmitelj snosi sve troskove nastale prilikom ovakvih ostecenja.

Odustanak od najma

Ukoliko unajmitelj iz bilo kojeg razloga odustane ili ne moze zapoceti s najmom  plovila, slobodan je pronaci drugog unajmitelja (uz prethodni pristanak najmodavca). Ukoliko unajmitelj ne pronade drugog unajmitelja, Najmodavac ce zadrzati:

  • 30%   najamnine jer se od najma odustalo do dva mjeseca prije dana pocetka najma plovila
  • 50%   najamnine jer se od najma odustalo do mjesec dana prije pocetka najma plovila
  • 100% najamnine ukoliko se od najma odustalo unutar  mjesec dana prije pocetka najma

Ukoliko je do odustanka doslo iz objektivnih razloga (smrt clana obitelji, teske ozlijede, rata ili dr.) preuzeti depozit nece se vratit, ali ce najmodavac dati plovilo na koristenje Unajmitelju unutar drugog slobodnog vremenskog perioda u istoj sezoni.

Prituzbe

Eventualne prituzbe prilikom povrata plovila bit ce prihvacene samo u pisanom obliku i ukoliko su potpisane od osobe ovlastene od strane Najmodavca.

Arbitraza

Za  slucaj spora iz ovog ugovora koji ne može biti riješen sporazumom stranke ugovaraju nadleznost Suda u Splitu.

PRIKAZI POPULARNA PLOVILA

PARTNERSKE WEB STRANICE

www.sailing-boats-croatia.com - Croatia sailing holidays, all about sailing boats in Croatia, bareboat sailing boats, skippered yacht charter and luxury sailing yachts in the Adriatic
www.gulet-charter-croatia.com - Adriatic cruising along the coast of Croatia onboard gulets and gulet charter in Croatia with fully equiped motorsailers in all inclusive options
www.magicyachting.com - yacht charter company and charter broker for Croatia providing charter service of sailing and motor yachts, catamarans and gulets. Exclusive represents Croatia Yachting Charter.
Plovilo
Ležajevi
Baza
Proizvodac
Godiste