Lat: 43.02016
Lng: 16.17182

Južna strana otoka Visa krije ovaj dragulj prirodne ljepote. U najsjevernijem dijelu uvale nastao je prirodni „amfiteatar“ kada se strop nekadašnje špilje urušio u more, a uvala je ostala okružena samo visokim stijenama. U ovaj „amfiteatar“ možete ući gumenjakom kroz uzak prolaz u stijenama te s plaže uživati u pogledu. Dubina mora kod sidrišta je poprilična, 10 do 15 metara, a sidro dobro drži. U vrijeme ručka u uvali može vladati gužva budući da svojim impresivnim izgledom privlači sve veći broj posjetitelja. Uvala nije idealna za noćenje, no ukoliko se odlučite prenoćiti ondje, pobrinite se da se krmom vežete uz obalu budući da uvala nije velika.

Zatražite ponudu